ARNHEM - De Nationale Dodenherdenking moet blijven zoals die nu is. Dat vindt het overgrote deel van de Gelderlanders, zo blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van Omroep Gelderland. Ook Bevrijdingsdag moet in het teken blijven staan van de bevrijding van Nederland in 1945 en geen Dag van de Vrijheid worden.

In het onderzoek werd een groot aantal mensen vragen voorgelegd over 4 en 5 mei in de toekomst, nu het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog in Europa eindigde. Ook werd hen gevraagd naar mogelijke betrokkenheid van Duitsers bij herdenkingen en bevrijdingsfestiviteiten.

Herdenking moet jaarlijks

Voor meer dan 90 procent van de ondervraagden staat als een paal boven water dat Nederland ook in de toekomst in de eerste dagen van mei stil moet blijven staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een iets kleiner percentage vindt dat de Dodenherdenking op 4 mei zo moet blijven als die nu is georganiseerd, landelijk en regionaal. Ook moet de herdenking jaarlijks zijn en niet iedere vijf, zoals ook als antwoord mogelijk was.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Over de mogelijke betrokkenheid van Duitsers zijn zes van de tien Gelderlanders het eens: zij mogen wat hen betreft actief betrokken zijn bij de Dodenherdenking. Ruim een derde vindt dat Duitsers welkom zijn bij de herdenking op 4 mei, maar dan niet in een actieve rol.

'Geen actieve rol Duitsers op 5 mei'

Dat ligt anders bij de herdenking van de bevrijding van Nederland. Nog niet de helft van de ondervraagden ziet daar een actieve rol voor onze oosterburen weggelegd. Een even hoog percentage (46 procent) vindt dat Duitsers welkom zijn, maar daar moet het dan ook bij blijven. Overigens vindt een ruime meerderheid het een prima idee, dat dit jaar in het kader van 75 jaar vrijheid Duitse organisaties en scholen betrokken zijn bij Gelderse activiteiten, die georganiseerd zijn onder het motto 'Samen vieren we 75 jaar vrede en vrijheid'. 

Over de vraag welke oorlogsslachtoffers er op 4 mei herdacht moeten worden is Gelderland het niet eens. Een derde vindt dat slachtoffers van alle nationaliteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht moeten worden. Een evengrote groep vindt dat stil moet worden gestaan bij Nederlandse slachtoffers van oorlogen in zijn algemeen, dus niet alleen de Tweede Wereldoorlog. Slechts een tiende van de Gelderlanders vindt dat de herdenking op 4 mei alleen moet gaan over Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.