Voor de huidige generatie is het lastig om een voorstelling te maken van de Tweede Wereldoorlog, zij moet het doen met foto's en films van toen. 

Deze foto dook op bij het vijftigjarig bevrijdingsfeest op 5 mei 1995. Een Canadese oud-militair nam deze destijds. Op de foto zijn de tien tijdelijke graven te zien van gesneuvelde kameraden van de militair in de wei van de familie Nahuis in Haarle.

Tijdelijke begraafplaats tien gesneuvelde Canadese soldaten in Haarle (Foto: Onbekend / Bron: Henk Vloedgraven) 

 Naast de wei werd later een monument opgericht ter nagedachtenis van deze gesneuvelde militairen.