Lange tijd was het onduidelijk waar de spoorlijn vanuit voormalig Kamp Westerbork naar de aansluiting bij Hooghalen op de spoorlijn tussen Zwolle en Groningen lag. Maar de oude spoorlijn werd in 2016 in beeld gebracht door Fred van der Beemt en Jeroen Bolhuis. Over dit spoor zijn met 97 transporten bijna 107.000 mensen gedeporteerd.

Studenten

Het vinden van het spoortraject was onderdeel van een gebiedsinventarisatie die is opgezet door AWN Noord-Nederland. Hieraan werkten onder anderen studenten van de archeologieopleiding van Saxion Hogeschool mee.

Archiefmateriaal

De onderzoekers zijn met oude kaarten en luchtfoto's van de Royal Air Force aan de slag gegaan. "Over de foto's en oude kaarten hebben we moderne topografische kaarten gelegd", vertelt Van der Beemt. "Dat is makkelijk en slim om te doen en dan zie je al een beetje als landschapsarcheoloog waar de spoorlijn gelopen heeft."

Aanknopingspunten

Van der Beemt en Bolhuis zochten op basis daarvan ook naar aanknopingspunten om het gehele traject in kaart te brengen. Een voorbeeld daarvan is een kromming in een niet-geasfalteerde weg, vlakbij het spoor bij Hooghalen. "Daar liep een bocht en daar sloot de spoorlijn aan op de bestaande spoorlijn tussen Zwolle en Groningen."

Een ander aanknopingspunt is een ijzeren hek van een weiland dat diagonaal staat. "Het hek staat schuin, omdat het met de schuine bocht mee is gezet van het oude spoortraject. Om het traject te ontmaskeren, hebben we ook naar de kleinste aanwijzingen gekeken die we konden vinden. En zo'n hek dat dan scheef staat in een land waar alles verder recht is, valt al heel snel op", zegt Bolhuis.

Maanden werk

Met de klus zijn beide archeologen ruim zeven maanden bezig geweest. Herinneringscentrum Kamp Westerbork is blij dat de spoorlijn ontdekt is en gaat dit traject markeren. Dat gebeurt in de loop van 2017.