Dat er in de oorlogstijd rondom in Fryslân tientallen mensen waren ondergedoken was al langer bekend, en in die tijd vrij normaal. Maar dat ook in Harlingen mensen zaten ondergedoken is bijzonder. 

Harlingen was in de oorlogstijd een stad met een grote Duitse aanwezigheid. Hierdoor lag het niet voor de hand om juist in deze Friese havenstad onder te duiken. Toch is het enkelen gelukt om in die tijd onderdak te vinden in Harlingen. In 2013, na een zware herfststorm, werd bij toeval de schuilplek van mogelijk zelfs acht onderduikers gevonden. 

De onderduikplekken zaten tussen het gewelf en het dak van het voormalige Harmoniegebouw. Er waren bedden getimmerd waar meerdere mensen konden slapen. De matrassen lagen er nog op het moment dat de plek werd ontdekt, en ook een ingenieus waarschuwingssysteem was nog intact. 

Dat er onderduikers in het Harmoniegebouw zaten was tot dan toe nog onbekend. Wel deed het verhaal de ronde dat in de Harmonie de Thorarollen van de Harlinger synagoge waren verstopt.