WENUM-WIESEL - We schrijven dinsdag 23 januari 1945, rond vijf uur ‘s middags, de Aaltense dokter Joop der Weduwen is op weg naar huis. Hij is in Den Haag geweest, om daar bij de Duitse autoriteiten te pleiten voor betere omstandigheden voor de dwangarbeiders in het werkkamp in Rees, over de grens in de buurt van Megchelen en Gendringen. Maar bij Hoog Soeren wordt de auto waar hij in zit beschoten door een geallieerd jachtvliegtuig.

Der Weduwen stapte snel uit en probeerde dekking te zoeken, maar hij raakt zwaargewond. Hij verliest veel bloed en overlijdt ter plekke, op de Amersfoortseweg in Apeldoorn. Zijn zwager, die in Apeldoorn woont, identificeert hem en zorgt voor transport van het lichaam naar Aalten. Daar is hij op de algemene begraafplaats begraven. Joop der Weduwen is 43 jaar geworden.

Joop der Weduwen - dwangarbeidersapeldoorn.nl

Willem van Houtum, Apeldoorns oorlogs-chroniqueur schrijft er op 23 januari over in zijn dagboek: "Een dokter uit Aalten, die zich veel bemoeide met de toestand van de gedeporteerden te Rees, is door Duitse onverschilligheid gestorven. De dokter vertrok verleden week vrijdag met twee Duitsers in een auto naar Den Haag. Hij wilde daar bij hoge instanties pleiten voor de verbetering van de behandeling van onze landgenoten in Rees enzovoort. Het baatte niet. Daardoor keerden zij dinsdag weer terug. Zij werden op de betonweg bij Hoog Soeren door een Engels vliegtuig beschoten. De dokter stapte ijlings uit de auto om dekking te zoeken maar zakte zwaar gewond neer. De beide Duitsers haalden hem de portefeuille, portemonnee enzovoort af en reden door naar de Ortskommandant in Apeldoorn. Deze weigerde de arts te vervoeren omdat het een burger was. Zodoende reden de beide moffen door naar Aalten en overhandigden de portefeuille enzovoort aan de vrouw van de dokter. Deze kon op haar beurt ook niet voor vervoer zorgen. Zij riep de hulp in van een familielid in Apeldoorn. Deze slaagde er met behulp van de politie in het lijk (de arts was aan te groot bloedverlies overleden) naar Aalten te doen overbrengen. Door de vele beschietingen heet het betongedeelte van de Amersfoortseweg bij Hoog Soeren in de volksmond al 'Dodenweg'."

In het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten wordt aandacht aan het verhaal van Der Weduwen besteed, ook op de site dwangarbeidersapeldoorn.nl is meer over hem te lezen. Het dagboek van Willem van Houtum is te lezen in de Apeldoornse Oorlogskroniek