Henny van 't Vlie uit Zwolle was bij het uitbreken van de oorlog een jong meisje van net 12 jaar. In het ouderlijk huis zaten tweeëneenhalf jaar lang vier Joden ondergedoken.

Ze vertelt over haar eigen oorlogservaringen en over de bezoeken die ze later bracht aan een meisje dat bij haar thuis zat ondergedoken en niet lang na de oorlog naar Israël is geëmigreerd.