In de bossen bij Odoorn zijn twee onderduikersholen ontdekt. De Oringers die hier in de Tweede Wereldoorlog zaten, wisten zo aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen.

De 80-jarige Tinus Huizinga uit Emmen ontdekte de holen afgelopen voorjaar, maar probeerde eerst overlevenden op te sporen voordat hij ermee naar buiten kwam.  Eén hol ligt in de buurt van het Schoonmeer. De plek van het tweede hol moet geheim blijven, omdat er een dassenburcht in zit.

Informatiebord

De speurtocht naar van Huizinga naar overlevenden werd geen succes, want alle ex-onderduikers bleken inmiddels overleden. Familieleden bevestigden wel dat de holen werden gebruikt als verstopplaats voor de Duitsers. Ook Staatsbosbeheer meldt dat het vrijwel zeker om onderduikersholen gaat. Huizinga hoopt dat Staatsbosbeheer een informatiebord bij een van de onderduikersholen wil plaatsen.