In de oorlog wist je niet wie je wel of niet kon vertrouwen, is een uitspraak die je vaak hoort van mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Als je bijvoorbeeld onderduikers in huis had, moest je altijd opletten dat niemand je erbij lapte. Zelfs binnen families kwam verraad voor. Dat leidde tot een angstcultuur, want op overtreding van Duitse voorschriften stonden strenge straffen.

Van 1 tot en met 17 april 2020 treedt RTV Oost ‘In het voetspoor van de bevrijders’ met een serie mini-documentaires met achtergrondartikelen. Het is dan precies 75 jaar geleden dat geallieerde troepen door Overijssel trokken om de inwoners te bevrijden van de Duitse bezetting. De mini-documentaires zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en vertellen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog op 17 verschillende manieren. De productie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel.

Verraad Hammer verzetsgroep

Vanaf 1943 groeide in Den Ham het verzet tegen de bezetter. Maar het was oppassen geblazen, want verraad lag altijd op de loer. Het onheil overkwam de Hammer verzetsgroep die actief was op velerlei terreinen. De verzetsgroep regelde onderduikadressen, nam deel aan overvallen en verleende hulp bij diverse droppings.

Lees hier het uitgebreide artikel: http://verhalen.rtvoost.nl/verraad-in-den-ham

Voor de familie De Ruiter uit Den Ham was de bevrijding dan ook een gebeurtenis met twee gezichten. Blijdschap omdat er eind kwam aan de oorlog, maar ook verdriet omdat er lange tijd onduidelijkheid was over het lot van vader Hendrik en vier andere verzetsmannen uit Den Ham. Later blijkt dat ze in concentratiekamp Neuengamme zijn omgekomen…

Bekijk hier de mini-documentaire (6) over 'verraad'.