Voor de 200 jonge slachtoffers die vanuit het Joods Werkdorp bij Slootdorp in de concentratiekampen om het leven kwamen, komt een nieuw monument. De gedenkplek wordt gemaakt met herdenkingssteentjes, waarop de namen van de mannen en vrouwen komen te staan. Het project kost zo'n 20.000 euro en dus is hulp van harte welkom.

"In de Wieringermeer is het Joods Werkdorp heel bekend", vertelt initiatiefnemer Ina Hoogenbosch "Maar niet iedereen weet wat hier gebeurd is. "We willen die jonge mensen herdenken, hun naam weergeven. Ze zijn afgevoerd en niemand weet er meer wat van."

Samen met collega Marieke Roos van het Historisch Genootschap Wieringermeer heeft zij het plan bedacht om op het terrein van het werkdorp een nieuw monumen te maken, bestaande uit herdenkingssteentjes. "We willen het echt door een aannemer laten maken. Er moet hier straks echt wat staan."

"Sinds 1934 werden jonge joodse mannen en vrouwen hier bekwaam in allerlei handenarbeid. Het waren jongens en meisjes tussen de 18 en 24 jaar. Ze konden in twee jaar leren voor een Palestinacertificaat. Daarmee konden ze met toestemming van de Britten naar Palestina. Kregen ze dat niet, dan gingen ze vaak naar Zuid-Amerika", vertelt Roos.

Bijna een jaar na de Duitse bezetting gaat het mis. Op 20 maart 1941 ontruimen de Duitsers het werkdorp. Er zitten dan zo'n 300 mensen die richting de concentratiekampen worden gestuurd. Ongeveer 200 mensen komen nooit meer terug.

De initiatiefnemers van het nieuwe monument hopen op hulp van het publiek. Op 1 oktober 2019 willen ze met het werk beginnen, zodat op 20 maart 2020 de laatste steen geplaatst kan worden. "Mensen kunnen doneren maar ook een steen adopteren." Maar ook hulp bij de aanleg zelf is welkom: via Facebook kan het project gevolgd worden. "Wij sluiten hierbij aan bij de wens van het Nationaal Comité 4-5 mei. Vanwege 75 jaar bevrijding willen ze meer aandacht voor de Holocaust. In onze regio is die hier echt voelbaar geweest."