Een dag na de bevrijding van de Noordoostpolder wordt het gebied teruggegeven aan de directie van de Wieringermeer. Het is 18 april 1945 als Bert Knipmeijer, de commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, het bestuur over de polder formeel overdraagt aan landdrost Sikke Smeding.

Op de historische foto's van die dag zie je beide heren staan. Het is een lege vlakte met in de achtergrond twee huizen. Deze foto is gemaakt op de plek wat nu het Harmen Visserplein in Emmeloord is. Eén van de gebouwen bestaat nog steeds. Dat is de rij woningen aan de Zeeasterstraat.

In de dagen na de bevrijding worden meer iconische foto's gemaakt in de straten rond het huidige Harmen Visserplein. Op de foto van het bevrijdingsfeest van 31 mei 1945 is duidelijk de Rietstraat te zien. De dakkapellen zijn later veranderd. De rest van de woningen ziet er 75 jaar later nog exact hetzelfde uit.

Dezelfde woningen zijn ook te zien op de foto waarop tekenaar Henk Rotgans op de grond zit en de Nederlandse vlag op kleden aan het schilderen is. Op de lokale bevrijdingsdag van Noordoostpolder hing de Nederlandse driekleur weer in de straat waar Rotgans schilderde.