Onderzoekers die meer willen weten over mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen worden vanaf vandaag geholpen. De website oorlogslevens.nl heeft met honderden bronnen hun levensloop op een rij gezet.

"In Nederland alleen al zijn er zo'n 450 instellingen - archieven, musea - die informatie hebben over de oorlog", legde projectleider Lizzy Jongma vanmorgen uit op Radio M Utrecht. "En dan heb je in het buitenland natuurlijk ook nog een schat aan informatie. We hebben gegevens verzameld van iedereen die wilde meewerken."

Uit archiefstukken, administratie van kampen en databases van eerder archiefonderzoek zijn namenlijsten gemaakt. Computeralgoritmes hebben zoveel mogelijk afwijkende spellingsvormen van namen verwijderd. Daarna konden de diverse bronnen worden gecombineerd. Op oorlogslevens.nl wordt zo voor iedereen een persoonlijke tijdlijn gemaakt.

Jongma: "Als je weet dat je opa bijvoorbeeld in Kamp Neuengamme heeft gezeten, willen wij inzichtelijk maken is dat hij bijvoorbeeld eerst in Kamp Amersfoort is geweest en daarna op een drie dagen durend transport is gezet. En misschien zat hij in Neuengamme wel in een bijkamp voor zware dwangarbeid."

Het doel is om van iedereen die bij de Tweede Wereldoorlog betrokken is geweest informatie te verzamelen. "Het gaat om Joden, verzetsstrijders, kampslachtoffers", aldus Jongma, "maar ook mensen die door een bombardement getroffen zijn of direct in de meidagen van 1940 zijn omgekomen. We hebben ook gegevens van kampslachtoffers in Nederlands-Indië, die vaak nog uit het Japans moeten worden vertaald, en we gaan op termijn ook gegevens verzamelen van mensen die bijvoorbeeld aan het Duitse oostfront gestorven zijn."