De oorlogsjaren 1940-1945: vijf jaar lang waren de Nederlanders beroofd van hun vrijheid. Maar écht oorlog? Militaire strijd was er in Overijssel even aan het begin van die vijf jaar: tijdens de inval door de Duitsers op 10 mei 1940. En tijdens de zeventien dagen in april 1945 toen Overijssel werd bevrijd door de Engelsen, Polen en Canadezen.

Van 1 tot en met 17 april 2020 treedt RTV Oost ‘in het voetspoor van de bevrijders’ met een serie mini-documentaires inclusief achtergrondartikelen. Het is dan precies 75 jaar geleden dat geallieerde troepen door Overijssel trokken om de inwoners te bevrijden van de Duitse bezetting. De mini-documentaires zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en vertellen op zeventien verschillende manieren hoe inwoners van Overijssel de Tweede Wereldoorlog beleefden. De productie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel.

Militaire inval

De inval van de Duitsers in Nederland in mei 1940 kwam niet geheel onverwacht. Zo kregen alle seinwachters in de maanden voor het uitbreken van de oorlog de opdracht om elke avond de wissels om te zetten. Dat deed seinwachter Gerhard Monninkhoff uit Oldenzaal ook, waardoor bij de inval op 10 mei een Duitse trein op een doodlopend spoor voor een stootblok tot stilstand kwam.

Lees hier het uitgebreide artikel: http://verhalen.rtvoost.nl/de-eerste-verzetsdaad

De actie leverde een urenlange vertraging op. Uren die goed van pas kwamen bij het voorbereiden op de inval van de Duitsers. Het omzetten van de wissel door Gerhard Monninkhoff wordt gezien als een heldendaad, een van de eerst verzetsdaden van de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk hier de mini-documentaire (1) over de 'militaire inval'.