Met de serie 'Ondergedoken in Fryslân' werd in 2017 de onderduikgeschiedenis van Fryslân in de Tweede Wereldoorlog toegankelijk gemaakt. 

In het project werd samengewerkt tussen Omrop Fryslân, Tresoar en Wij van PS. Door middel van radio- en TV programma's, lezingen en het digitaliseren van Friese onderduikregistraties werd geprobeerd de geschiedenis levend te houden. 

Radioprogramma Buro de Vries sprak destijds met de Joodse Salo Muller uit Amsterdam. Muller was ten tijde van het interview 81, en hij had de laatste twee jaar van de oorlog ondergedoken gezeten in Ureterp en Frieschepalen. Op zijn laatste onderduikadres, bij 'omke en beppe' had hij het goed. "Het waren lieve mensen", vertelt Muller over z'n opvangadres.

De oorlog is al tientallen jaren voorbij, maar toch hield Muller de gevolgen van die tijd altijd bij zich: hij vertelde in de bijdrage in Buro de Vries dat hij nog altijd bang was in het donker, en dat hij allerlei kwalen had, zowel echte als ingebeelde: 

Foke Kranendonk Waterman

Ook Foke Kranendonk Waterman uit Noordwolde moest onderduiken. Zij trof naar eigen zeggen een geweldig onderduikadres. Maar de oorlog zorgt er nog steeds voor dat er een schaduw over haar leven ligt. 

"Ik ha in geweldich plak hân, mar de oarloch fiel ik noch alle dagen"