Waar in Limburg in de Tweede Wereldoorlog verzet ontstond, speelde de lokale geestelijkheid daarin vaak een belangrijke rol.

Katholieken werden vanaf 1943 ook betrokken bij de LO, de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. De overwegend katholiek getinte Limburgse LO verzorgde tijdens de bezetting naar schatting veertienduizend onderduikers. Katholieke geestelijken waren ook regelmatig slachtoffer van de Duitse vervolging.