Fryslân vierde woensdag 15 april 75 jaar bevrijding: overal hing de vlag uit. Met dronebeelden werd de provincie van boven vastgelegd en deelnemers van de bevrijdingsroute reden de route die de Canadezen 75 jaar geleden aflegden. Verder gaf commissaris van de Koning Arno Brok een toespraak voor Provinciale Staten in een volledig lege Statenzaal. De vieringen waren versoberd vanwege de coronacrisis. Bekijk hier een compilatie van de dag.