Vier mannen, leden van de Knokploeg van Sexbierum, zijn in 1944 doodgeschoten door de Duitsers voor hun betrokkenheid bij het verzet, onder andere de overval op het gemeentehuis van Sint Annaparchie waar ze het bevolkingsregister meenamen.

In 1994 maakt Omrop Fryslân een documentaire over de vier mannen, en hun verhaal. Nabestaanden vertellen over de geheime schuilplekken in onder andere de boerderij bij Liauckamastate en hoe de Duitsers de mannen konden oppakken nadat ze getipt waren door verrader Frans Michon.

De vier mannen waren Lolle Rondaan, Folkert Bergsma, Gerrit Schuil en Gerben Derisé Oswald.