Het Fries Verzetsmuseum heeft een nieuwe conservator benoemd. Vanaf 1 februari 2020 is Marre Faber-Sloots (29) werkzaam in deze functie.

Faber-Sloots is op dit moment communicatiemedewerker en projectleider bij Tresoar. Daar doet ze regelmatig projecten die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Marre Faber-Sloots is tevens bestuurslid van de Stichting Bevrijdingsfestival Fryslân.

Met deze jonge conservator wil het verzetsmuseum de eigen positie versterken als zichtbare ontmoetingsplek rond het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.