Het Fries Filmarchief heeft een schat aan beelden uit de Tweede Wereldoorlog. In 2015 kwamen daar bijzondere beelden van Oeds Andries Brouwer bij. 

Brouwer heeft tussen 1938 en 1955 een grote verscheidenheid aan filmmateriaal geschoten, met name in de omgeving van Dokkum. Ook in tijd van oorlog lukte het Brouwer om bijzondere beelden te maken in en rond de stad. 

Opvallend is dat Dokkum in de oorlogsjaren zeer rustig lijkt. De beelden die in 2015 boven water kwamen laten een stad zien die in niets lijkt op de bekendere oorlogsbeelden uit bijvoorbeeld een stad als Amsterdam. De inwoners van Dokkum hadden bijvoorbeeld nog een fiets, en voldoende eten. 

Kisting van gefusilleerden 

Toch zijn niet alle beelden van Brouwer zo 'vreedzaam' als de opnamen die in 2015 boven water kwamen. Brouwer zat in het verzet, en is bekend als maker van een van de meest bijzondere stukken oorlogsfilm van Nederland: de kisting van 20 slachtoffers die waren gefusilleerd bij Dokkum in januari 1945.

Op de beelden is te zien dat personeel van een begrafenisonderneming onder toezicht van Duitse militairen werkzaamheden verricht ten behoeve van het kisten van de lichamen van de slachtoffers. De doodskisten liggen op een rij en worden door mannen aan- en weggedragen. Deze beelden (en vele andere belangrijke oorlogsbeelden) zijn terug te vinden in het Fries Filmarchief.