De voormalige gemeenten Vries, Zuidlaren en Eelde-Paterswolde hebben tijdens en na de Duitse bezetting geen panden aangekocht van Joodse inwoners. Dat is de uitkomst van archiefonderzoek van de huidige gemeente Tynaarlo.

De plaatselijke ChristenUnie wilde meer weten over hoe dat in de drie voormalige gemeenten was geregeld. Die vraag past binnen een brede maatschappelijke ontwikkeling waarin hernieuwde aandacht is voor het rechtsherstel van Joodse oorlogsslachtoffers.

Bevel tot inbeslagname

"Voor zover wij kunnen achterhalen zijn er door de drie voormalige gemeenten geen panden aangekocht van Joodse inwoners", laat de gemeente Tynaarlo weten. "Wel is in het archief een bevel tot inbeslagname aangetroffen van twee Joodse winkelpanden en een woning." Dat gebeurde door een trustmaatschappij die joodse ondernemingen te gelde maakte voor het Duitse Rijk. De panden zijn verkocht aan inwoners van de gemeente Zuidlaren.

Volgens de gemeente Tynaarlo blijkt uit openbare bronnen dat meerdere panden tijdens de oorlog van Joodse inwoners zijn verkocht aan particulieren. De gemeente zou hierin geen rol hebben gespeeld. Door de uitkomsten van het onderzoek is het toekennen van een schadevergoeding aan Joodse inwoners niet aan de orde, stelt de gemeente vast.

Lees ook: CU Tynaarlo wil ook onderzoek naar behandeling Joodse inwoners