Hebben Joden die na de Tweede Wereldoorlog zijn teruggekeerd naar de gemeente Tynaarlo hun in beslag genomen eigendommen wel teruggekregen? De plaatselijke ChristenUnie (CU) wil meer te weten komen over hoe dat in de gemeente was geregeld.

Nu verschillende gemeenten in Nederland gaan onderzoeken hoe ze Joodse huiseigenaren tijdens en na de oorlog hebben behandeld, wil de CU dat ook de voormalige gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren onder de loep worden genomen.

'Laten zien dat je geleerd hebt'

De vraag is of er eerlijk en fatsoenlijk met de eigendommen van Joodse inwoners is omgegaan. Als er toen inderdaad spullen van joden in beslag zijn genomen en dit nog niet is gecompenseerd of teruggegeven, wil de CU dat Tynaarlo dat alsnog voor hen of hun nabestaanden regelt.

"Gedenken betekent ook in je gedrag laten zien dat je geleerd hebt", schrijft de partij in een brief aan het college van B&W. "Uit het onderzoek zal blijken of er een misstand moet worden rechtgezet of dat het goed gegaan is en we echt de bevrijding kunnen vieren."

Voor zover bij de partij bekend, zijn zeventien van de ongeveer honderd Joodse inwoners die de gemeenten moesten verlaten, teruggekeerd.

Lees ook: Assen onderzoekt gedrag tegenover Joden in en na WOII