NORD - Op 14 november 1945 begint het proces tegen 22 nazi-kopstukken in Neurenberg. Mannen als Hermann Goering, Rudolf Hess en Arthur Seyss-Inquart staan er terecht. Het proces duurt bijna een jaar, op 1 oktober 1946 horen de mannen hun vonnissen. Onder andere Goering en Seyss-Inquart krijgen de doodstraf, Hess levenslang. De Neurenberger processen worden gezien als een belangrijke basis voor het huidige internationale strafrecht.

Bekijk een Brits bioscoopjournaal over het begin van de Neurenberger processen:

Opvallend is dat er ook mensen worden vrijgesproken. Franz von Papen, Hjalmar Schacht en Hans Fritsche zijn vrijgelaten. Net als alle andere nazi-kopstukken zijn zij aangeklaagd voor het voeren van een agressieve oorlog, misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En daaraan zijn zij volgens het tribunaal niet schuldig.

De ter dood veroordeelden worden op 16 oktober 1946 terecht gesteld, Hermann Goering laat het zo ver niet komen: hij pleegt een dag eerder zelfmoord met een zijn cel binnengesmokkelde cyaankali-capsule  

Verder lezen en kijken: Andere Tijden heeft een uitzending over de het proces van Neurenberg gemaakt. Die kunt u hier bekijken.