Diep weggestopt onder een deken kijkt de 94-jarige 'Korporaal' Dick Klein toe hoe tientallen parachutisten doen wat hij precies 75 jaar geleden deed. Hij kijkt met een mengeling van trots en nederigheid. "Nu ik hier zo zit, realiseer ik me dat ik op die 17e september 1944 geen idee had hoe belangrijk het was wat we deden." 

Het is een zonnige zondagmiddag als om precies één minuut over een in de middag honderden parachutisten landen op de Vlagheide bij Eerde. Amerikanen, die na de hevige gevechten in Normandië nu de taak hebben om de belangrijke route richting Arnhem vrij te maken voor de Britse troepen.

"Weet je, Amerikanen hebben geen idee hoe het is om te worden bezet. Geen idee wat het is om je elke dag te moeten afvragen wat je het beste kan doen en hoe om je leven te sparen. Het simpele feit dat ik deel uit mocht maken van de groep die kwam helpen om de Nederlanders hun vrijheid terug te geven is het allemaal waard geweest."

De massale parachutesprong die herinnert aan 75 jaar geleden, is georganiseerd door Round Canopy Parachuting Team The Netherlands. Klein kruipt nog een beetje verder onder zijn deken. Zijn ogen sprankelen als hij zegt: "Moet je nou zien hoe blij iedereen met ons is! Daar geniet ik van hoor..."