Amper bijgekomen van de Tweede Wereldoorlog dreigde eind jaren veertig een Derde Wereldoorlog. De Westerse landen verwachtten elk moment een inval van de oppermachtige Russische legers en sloten zich aaneen in de NAVO.

Ook het verarmde Nederland sloot zich bij het bondgenootschap aan, maar ontbeerde geld en manschappen om het land te verdedigen. Toen de NAVO dreigde om Nederland onverdedigd te laten, greep de Nederlandse regering naar een paardenmiddel: de aanleg van een enorme waterlinie langs de IJssel. In het diepste geheim werd daarom rond 1950 een serie stuwen gebouwd, om in geval van oorlog de Waal en Nederrijn in één keer af te dammen. Al het water van de Rijn zou dan door de IJsselvallei geperst worden.

Gelukkig bleef het bij een koude oorlog en werd de waterlinie nooit in werking gesteld, want de gevolgen zouden verschrikkelijk zijn geweest. We praten met de ontwerper van de linie en bezoeken ondergrondse bunkercomplexen.