NEUPRÉ - In februari 1945 werden bij het Waalse Neupré de eerste Amerikaanse soldaten begraven die sneuvelden tijdens de Battle of the Bulge, zoals de Amerikanen het Ardennenoffensief noemden. In 1962 werd het ereveld officieel ingewijd.

Neupré is tegenwoordig een imposante en indrukwekkende plek. De begraafplaats telt bijna 5500 graven en heeft een groot karakteristiek rechthoekig gedenkteken aan de voet van het grafveld. De locatie geldt  als monument en plek van bezinning. Er worden enkel nog soldaten begraven van wie nu nog resten worden gevonden op voormalige slagvelden in West-Europa. 

Bij het monument vermeldt een plaquette de namen van ruim 460 vermiste militairen. Neupré is een van de 14 Amerikaanse militaire begraafplaatsen in Europa. Daarvan liggen er drie in België.

Margraten: van tijdelijk naar permanent

Ongeveer tegelijkertijd werd in Nederland begonnen met de aanleg van Margraten, de enige Amerikaanse militaire begraafplaats in Nederland. Hier rusten soldaten die vielen in de strijd in Duitsland, de Ardennen en Zuid-Limburg.

Afbeelding

(Foto: American Battle Monuments Commission)

Net als de Canadezen wilden de Amerikanen hun gesneuvelden niet in Duitsland begraven en startten ze eind 1944 al een zoektocht naar een geschikte locatie. Die werd gevonden in Margraten.

Het ontstaan van de begraafplaats is er een van schrijnende toestanden die ontstonden bij het identificeren en herbegraven van soldaten die eerder op tijdelijke begraafplaatsen in onder meer Duitsland hadden gelegen. Het werden er uiteindelijk bijna 18.000 in 1946 ten tijde van de - toen nog - laatste herbegrafenis. Op dat moment gold Margraten nog als tijdelijke begraafplaats.

Inrichting kwestie van lange adem

In 1948 kreeg de begraafplaats een officiële status. Gevolg was dat alle lichamen weer moesten worden opgegraven en gekist (dat was nog niet gebeurd). 10.000 lichamen werden gerepatrieerd, waarna Margraten de laatste rustplaats werd van ruim 8300 Amerikanen. Soldaten van andere nationaliteiten, onder wie Duitsers, die op afgelegen plekken op het terrein lagen begraven, werden naar andere begraafplaatsen gebracht waaronder Ysselsteyn.  (Foto: American Battle Monuments Commission)

Meer over de Amerikaanse begraafplaatsen in Europa.