SAINT-TROPEZ - Na het Oostfront, Italië en Normandië krijgen de Duitsers er op 15 augustus nog een front bij, aan de zuid-Franse kust.

Op 15 augustus landt een grote geallieerde troepenmacht in het gebied rond Saint-Tropez en Fréjus. Doel is een tweede front te openen in Zuid-Frankrijk en zo de geallieerde opmars in Frankrijk een impuls te geven. 

https://youtu.be/pwluasJgJgA

De geallieerden ontmoeten relatief weinig tegenstand. De invasie is een opsteker voor de Fransen die met hun Vrije Franse leger onder leiding van generaal Jean de Lattre de Tassigny meedoen en onder meer de belangrijke havens van Marseille en Toulon innemen. 

Afbeelding

28 augustus 1944: Marseille is bevrijd. Franse soldaten staan in het gelid voor inspectie door onder meer André Diethelm (in donker pak); een verzetsman, politicus en rechterhand van generaal De Gaulle. Achter hem, trots kijkend naar zijn mannen, generaal De Lattre de Tassigny. (publiek domein)

Het gaat hard in Frankrijk

Met hulp van het Franse verzet, de Maquis, is binnen twee weken tijd het hele zuiden van Frankrijk in Geallieerde handen. In het noorden groeit de druk op het Duitse front, dat op het punt staat te bezwijken.