CHERBOURG-OCTEVILLE - 11 juli 1944: een Amerikaanse bulldozer veegt op een ingenomen vliegveldje in de buurt van de stad Cherbourg een Duits houten nep-vliegtuig aan de kant. Deze dummy's werden neergezet om jachtvliegers en verkenningsvliegtuigen te misleiden. Beide kampen gebruikten dergelijke dummy's. Tijdens de voorbereidingen voor de invasie stonden in Engeland op tal van plekken nep-vliegtuigen, - tanks en compleet ingerichte fake-legerplaatsen om de Duitsers op het verkeerde been te zetten en de indruk te wekken dat de invasie bij Calais zou plaatsvinden.

Oorlog is niet allen een zaak van vechten en overwinnen; de vijand om de tuin leiden en proberen hem dingen te laten doen die jou goed uitkomen is soms een even belangrijk onderdeel van die strijd. En dat deden de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog op behoorlijke schaal. Aan de vooravond van de invasie in Normandië, bijvoorbeeld, was het de geallieerden er alles aan gelegen de Duitsers zo lang mogelijk in het ongewisse te laten over de plek waar de landingen uiteindelijk zouden plaatsvinden. En dus verschenen op tal van plekken in Engeland 'legerkampen' en opslagplaatsen van 'tanks' die opblaasbaar waren en door een paar man makkelijk konden worden verplaatst.

Een rubberen Sherman tank - publiek domein 

Na de invasie ging in Normandië een eenheid aan het werk die speciaal was opgericht om de vijand te misleiden. Een 1100-koppige eenheid met een speciaal 'Spoken'-insigne dat de bijnaam Ghost Army (spookleger) kreeg. 

Het embleem van de spookeenheid - via Wikipedia

Alles opblaasbaar

Het arsenaal van de eenheid bestond uit rubberen en canvas tanks, kanonnen en vliegtuigen en generatoren om de boel letterlijk op te blazen. Het geluid dat dit spookleger produceerde, kwam uit enorme luidsprekers die, gemonteerd op speciale voertuigen, de indruk wekten dat er een enorme troepenmacht naderde.

De leden van de eenheid waren voornamelijk creatievelingen; kunstenaars, genisten en acteurs en kwamen tot het eind van de oorlog zo'n 20 keer in actie om de Duitsers om de tuin te leiden met in scène gezette opmarsen van niet bestaande legers. Dat gebeurde onder meer tijdens de opmars in Duitsland, bijvoorbeeld tijdens de oversteek van de Roer en de Rijn waar de spookeenheid werd gebruikt om luid kabaal makend de Duitsers weg te lokken van de plek waar de rivier daadwerkelijk werd overgestoken. 

Even een tank opblazen, rechts: met grote luidsprekers werd een naderend leger gesimuleerd - publiek domein 

De Ghost Army werd opgericht in Amerika en met D-Day in het vooruitzicht naar Engeland gestuurd. De eenheid bestond uit drie onderdelen: één dat zorgde voor zichtbare afleiding, dus de bouw van namaaktanks, nep-vliegvelden en -legerkampen. een afdeling die zich bezighield met het opnemen en afspelen van geluiden waarmee van afstand een naderend leger kon worden gesimuleerd. En tot slot was er een afdeling die radioverkeer tussen niet-bestaande eenheden opzette en met fake-berichten (die strategie is van alle tijden) de vijand bezig hield. 

Rondje rijden met bijna lege truck

Een bekende truc van de eenheid was een aantal vrachtwagens met een dichte huif in een gebied rondjes te laten rijden met slechts twee soldaten aan de kant van de laadklep. Voor wie ze zag langskomen leek het of de trucks vol soldaten zaten en er dus een grote eenheid onderweg was.  

Over het spookleger verscheen in 2013 een documentaire.