LONDEN - Terwijl de Duitsers in Frankrijk de dienst uitmaken, vieren de Vrije Fransen van generaal De Gaulle op 14 juli 1940 in Londen de Quatorze Juillet. Het Britse bioscoopjournaal registreert de marcherende soldaten en generaal De Gaulle die in Grosvenor Gardens bloemen legt bij het beeld van Maarschalk Foch; held uit de Eerste Wereldoorlog.

Nederland had Anjerdag; een georganiseerd protest tegen de Duitse bezetting op de verjaardag van Prins Bernhard, op 29 juni 1940. De bezetter reageerde direct en hard, en daarna was het afgelopen met openbare uitingen van loyaliteit aan het verdreven koningshuis. In Nederland althans. Op Java, waar op dat moment nog vrede heerste, werd de verjaardag van Wlhelmina groots gevierd. En dat gebeurde ook in Londen, zij het in veel kleinere kring en zonder alle vertoon.

In bezet Frankrijk ging de eerste Nationale Feestdag van 1940 geruisloos voorbij, maar de Franse regering in ballingschap pakte in Londen flink uit. Op 14 juli 1940 was het even Frankrijk in Londen en die traditie werd ieder jaar herhaald:

Maar een nationale feestdag in ballingschap is toch iets heel anders dan 14 juli op de eigen, bevrijde, bodem. Dus werd meteen na D-Day in het bevrijde gebied in Normandië de traditie weer in ere hersteld, tussen de puinhopen van de aan flarden geschoten dorpen en stadjes zoals op de foto's die zijn genomen in Trévières, wel nog onder Amerikaanse regie.

Vieren in het puin, met een glaasje... - publiek domein