AALTEN - Koninklijk bezoek in de Achterhoek: prinses Margriet komt 3 april naar Aalten voor de opening van de tentoonstelling ‘Kind van de Vrijheid’ in het Nationaal Onderduikmuseum. Dit jaar viert ons land 75 jaar vrijheid. Verschillende leden van het koningshuis wonen herdenkingen en evenementen bij.

Het Aaltense museum laat het (over)leven van de Aaltense gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog zien. De nadruk ligt op onderduiken en verzet. Tijdens de bezettingsjaren zaten ongeveer 2500 mensen in het Achterhoekse dorp ondergedoken.

Vroeger en nu

In de expositie ‘Kind van de Vrijheid’ staan de verhalen van kinderen van vroeger en nu centraal die hebben ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nederlandse en Duitse gemeenten in de grensstreek krijgen een korte versie van de expositie om de thema's vrijheid en democratie onder de aandacht te brengen. 

Prinses Margriet opent de tentoonstelling in de nabijgelegen Oosterkerk. Daarna zal ze de tentoonstelling in het museum bezoeken. Ook spreekt ze met betrokkenen van de expositie die vroeger als kind in onvrijheid hebben geleefd.