BEEKBERGEN - Het waren losse beelden, flarden herinneringen aan iets wat in haar jeugd gebeurd was. Maar wat dat 'iets' nou precies was. Totdat Ria een hoorcollege over de Tweede Wereldoorlog bijwoonde. Over de Woeste Hoeve ging het en opeens vielen een aantal stukken van de puzzel op hun plaats.

Ria is een kind van de oorlog, geboren in Oosterbeek. Na het mislukken van operatie Market Garden moet ze samen met haar ouders evacueren en ergens tussen dat moment en de bevrijding gebeurt iets wat ze zo diep wegstopt dat ze er jarenlang niet  meer bij kan. Wij volgden haar bij de zoektocht naar de gebeurtenissen uit haar vroege jeugd. 

Het verhaal van Ria is het verhaal van de wederopbouw. Een  vlag die de lading niet dekt. Van herbouwen wat verloren was gegaan was nauwelijks sprake. Er werd voorzien in eerste levensbehoeftes: een dak boven je hoofd, voldoende eten. Al het andere was bijzaak, voor later. Het zou tientallen jaren duren voordat Nederland weer een beetje hersteld was van die oorlog maar het opruimen van de menselijke schade gaat door tot op de dag van vandaag.

  

als je van iemand houdt en je bent van diegene gescheiden kan niets de leegte vullen je moet dat niet proberen je moet eenvoudig aanvaarden en volharden dat klinkt erg hard maar het is ook een grote troost want zolang de leegte werkelijk leeg blijft blijf je daardoor met elkaar verbonden
Gedicht van Dietrich Bonhoeffer bij monument Woeste Hoeve