BERLIN - Op 19 juli 1940 houdt Hitler een bijna twee uur durende 'overwinningstoespraak' in de Duitse Reichstag. Aan bod komen de Duitse militaire successen en worden 12 generaals in het zonnetje gezet die in de euforie van dat moment tot veldmaarschalk zijn bevorderd. En er is een oproep aan Churchill...

Kijkend naar hoe de oorlog tot op dat moment is verlopen, doet Hitler een laatste beroep op het gezonde verstand van Churchill. Hitler zegt niet uit te zijn op de vernietiging van het Britse Rijk maar zegt niet te aarzelen daarop aan te zullen sturen als Churchill weigert de realiteit van dat moment in te zien, namelijk dat Duitsland de bovenliggende partij is.

'Ik realiseer me dat deze strijd, als die wordt voortgezet, alleen maar kan eindigen met de totale vernietiging van een van de twee strijdende partijen. Meneer Churchill mag dan denken dat dat Duitsland zal zijn. Ik weer zeker dat het Groot Brittannië zal zijn (...) Ik zie niet in waarom deze oorlog moet doorgaan.' Maar mocht Churchill weigeren, zegt Hitler, dan ligt wat er komen gaat niet aan mij en weet ik dat ik naar eer en geweten heb gehandeld. 

Offerbereidheid

Hitler eindigt zijn betoog met een oproep aan het Duitse volk:

'Ik zie geen enkele reden om deze strijd voort te zetten. Ik betreur de slachtoffers die voortzetting van de strijd met zich mee zal brengen. Ook mijn eigen volk wil ik die slachtoffers besparen. Ik weet dat miljoenen Duitse mannen en jongeren gloeien bij de gedachte zich eindelijk met de vijand te meten die ons al twee keer, zonder reden,de oorlog heeft verklaard.'

'En ik weet maar al te goed dat er  thuis veel vrouwen en moeders zijn die ondanks hun bereidheid om het allerlaatste op te offeren, hopen dat dat niet nodig zal zijn.'

De oorlog zal de Duitse bevolking 5.533.000 militaire en 1.810.000 burgerslachtoffers kosten.