Op 13 november 1944 is het centrum van Meijel eindelijk bevrijd. Gerard Gooden is onderdeel van de Ordedienst.

Dat is een organisatie binnen het verzet die de orde moet bewaken tijdens de overgang naar bevrijd Nederland. Belast met die taak gaat Gerard op die dag naar het bevrijde centrum:

Maar Gerard heeft een taak te volbrengen om de mensen te waarschuwen, dus hij gaat verder het dorp binnen:

Het is voor iedereen duidelijk: in Meijel blijven is levensgevaarlijk. De inwoners moeten evacueren en Gerard moet ervoor zorgen dat dat ordelijk gebeurt. Een groot problemen voor de evacuatie: wat moet er gebeuren met het vee?

Het vee laten evacueren samen met de mensen kan niet. De wegen liggen vol met landmijnen. De kans dat een stuk vee op een landmijn gaat staan en veel slachtoffers maakt is te groot: