NIJMEGEN - Het bericht werd in februari 2010 landelijk nieuws: in Londen was een foto opgedoken met daarop slachtoffers van het Amerikaanse bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944. Historicus Joost Rosendaal van de Nijmeegse Radboud Universiteit trof de foto aan in het Imperial War Museum waar de prent deel uitmaakte van de vaste collectie over de bombardementen op Duitsland.

Rosendaal stuitte op de foto die verkeerd bleek te zijn gecatalogiseerd en tot op dat moment doorging voor een opname van een hal vol Duitse slachtoffers van een geallieerd bombardement op Berlijn. Het bleek te gaan om een opname van Nijmeegse doden die vielen bij het bombardement  op 22 februari 1944. Roosendaal herkende de afbeelding aan de hand van beelden uit een aflevering van De Bezetting van Lou de Jong. 

De bewuste foto is gemaakt in de toenmalige veilinghal aan de Vondelstraat waar de slachtoffers in lange rijen werden opgebaard ter identificatie. Een nabestaande van een van de Nijmeegse slachtoffers herkende zijn zwangere zus en haar twee kinderen op de beelden, zo hoorde Rosendaal van de man. 

Afbeelding

De foto met de verwijzing naar Berlijn staat nog steeds op de website van het IWM (screenshot)

Rosendaal zei destijds het 'bijzonder schokkend' te vinden dat alle bezoekers van de tentoonstelling in de veronderstelling verkeerden dat het hier Duitsers betrof, met alle mogelijke oordelen die daaraan gekoppeld worden. 'Het is typerend voor de onbekendheid met de ramp van Nijmegen'. 

Roosendaal zei destijds de Britten te zullen vragen de foto in de juiste context te plaatsen en de verwijzing naar Berlijn te verwijderen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. De mail waarin hij de kwestie aankaartte is tot op heden niet beantwoord. 'Kennelijk moet zo'n mail langs verschillende loketten en gebeurt er uiteindelijk niets mee', aldus Rosendaal die zegt opnieuw aan de bel te zullen trekken.
Opmerkelijk vind hij wel dat hij de foto ook aantrof in de collectie van het Duitse Bundesbildarchiv. Daar stond de foto eerst onder Berlijn geregistreerd, nu onder Keulen. Rosendaal ziet dat als een bewijs dat de materie nog steeds gevoelig ligt. 

Woensdag 22 februari wordt in Nijmegen het bombardement officieel herdacht:

Naschrift redactie

Een woordvoerder van het Imperial War Museum (IWM) zegt dat daar niets bekend is van een verzoek om de informatie bij de bewuste foto te veranderen. 'Wij hebben in het verleden wel bestellingen van de heer Rosendaal binnengekregen voor bepaalde foto's, maar voor zover wij kunnen nagaan meer ook niet.'  Volgens het IWM komen daar regelmatig meldingen binnen over foto's die volgens de melders verkeerd staan gecatalogiseerd. 'Wij krijgen veel materiaal aangeleverd uit particuliere collecties in bijvoorbeeld fotoalbums.'

'Curator gaat ermee aan de slag'

Bijschriften worden in eerste instantie gewoon overgenomen. Als er daarna reacties komen over bijvoorbeeld foute plaatsnamen, dan gaat de curator daarmee aan de slag en wordt zo'n bijschrift, waar nodig, aangepast.' De woordvoerder zegt dat op basis van onder meer dit artikel contact zal worden opgenomen met Rosendaal. Ook speelt mee dat na het verschijnen van dit artikel een medewerker van het Nijmeegse gemeentearchief per mail over de verkeerde naamsvermelding bij het IWM aan de bel heeft getrokken. 'Ook die informatie wordt doorgegeven aan de curator.'

12:00: Gebedsdienst Sint-Stevenskerk

13:00: Officiële herdenking bij monument De Schommel, Raadhuishof

13:28: Luiden van de klokken, twee minuten stilte

13:15: Gelijktijdig met de herdenking bij De Schommel is er ook een herdenking op de Begraafplaats Daalseweg