RHENEN - Nederlandse jongeren hebben geen behoefte aan 4 mei-herdenkingen die op een show- of festival-achtige manier worden gehouden. Ze hechten veel waarde aan de plechtig-traditionele manier van herdenken zoals een trompetsignaal, het zingen van het volkslied en vooral de twee minuten stilte. Dat blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld.

De jeugd van Nederland waardeert nieuwe vormen van herdenken, maar jongeren hechten ook aan traditie. Rituelen moeten niet te kinderlijk zijn of populair gemaakt worden. Herdenken hoort respectvol te zijn, verdriet hoort erbij zo meldt de site van Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Meer aandacht voor slachtoffers huidig oorlogsgeweld

Jongeren vragen wel om meer aandacht voor slachtoffers van andere oorlogen, zoals bijvoorbeeld in Syrië. Het blijkt dat ze weten van de bevrijding van Nederland en de vijf jaar durende oorlog met Duitsland, maar ze kijken ook verder dan alleen hun eigen land. Vooral jongeren ouder dan 16 jaar vinden dat er tijdens de herdenking meer aandacht mag zijn voor mensen die nu door oorlogsgeweld om het leven komen.

Bijna alle volwassenen waarderen 2 minuten stilte

Ook volwassenen vinden de twee minuten stilte het meest aansprekende onderdeel van de herdenking. Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt dat 94% van de Nederlanders de twee minuten het meest waardeert, gevolgd door het halfstok hangen van de Nederlandse vlag (88%) en het spelen van het Wilhelmus (86%).    

Perspectief op oorlog en herdenken internationaler

Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: “De onderzoeken laten zien dat aan de huidige plechtige vormen van herdenken en vieren en de rituelen die daarbij horen, door zowel jong als oud veel waarde wordt gehecht. Wel zien we dat het perspectief op de oorlog en het herdenken van de slachtoffers steeds internationaler wordt”. 

Lees hier meer over het onderzoek naar gevoelens en meningen over herdenken op 4 mei