TIEL - De Tielse Suzanna van Buuren is pas 22 jaar als ze op 21 januari 1943 wordt vermoord in Auschwitz. Onderweg naar het vernietigingskamp weet ze nog een briefkaart aan haar vriendin Jenny uit de trein te gooien, het is haar laatste levensteken.

Susanna van Buuren, 'Suus' voor familie en vrienden, woont in Tiel met haar broer Samuel en schoonzus Mietje. Samuel is handelaar in oude metalen en heeft een pakhuis in de Zoutkeetstraat. 

Op 16 november 1942 krijgt Commissaris van Politie J.S. de Jong het bevel van de Sicherheitspolizei om alle Tielse Joden, voor zover ze geen Ausweis hebben of gehuwd zijn met niet-joden, te arresteren en over te brengen naar kamp Westerbork. De Jong weigert en wordt op staande voet geschorst. De Inspecteur van Politie D.J.K.W. Overeem, lid van de NSB, neemt de leiding over en voldoet aan het bevel van de SD.

Op transport

Een aantal Tielse Joden krijgt op tijd een waarschuwing voor de op handen zijnde arrestatie en kan onderduiken. Een andere groep wordt vrijgesteld van deportatie door medische attesten en verklaringen van onmisbaarheid, die zijn afgegeven door goedwillende artsen en ambtenaren. De familie Van Buuren heeft minder geluk, Suus, Samuel en Mietje worden op 17 november 1942 gearresteerd en naar Kamp Westerbork gestuurd. Daar blijven ze twee maanden, in januari 1943 gaan ze op transport naar vernietigingskamp Auschwitz, waar ze alle drie op 21 januari worden vermoord.

Suus van Buuren - foto Flipje en Streekmuseum Tiel

Suus weet onderweg van Westerbork naar Polen een briefkaart uit de trein te gooien. Hij is gericht aan haar vriendin Jenny: 'Beste familie, op weg naar het buitenland groet ik U hartelijk. Ik zit op 't ogenblik in de trein. Met ons is het goed. Hopende dat 't met jou Jenny en met je moeder ook zo is en een tot weerziens eindig ik, Suus.' Het is haar laatste teken van leven. Iemand vindt de briefkaart en doet hem op de post. Maar als Jenny de briefkaart ontvangt is Suus al vermoord in Auschwitz.

Collage van het Flipje en Streekmuseum Tiel met de laatste briefkaart van Suus


In totaal komen 29 Tielse joden om in de nazi-kampen. Op de Israëlitische begraafplaats in Tiel staat een monument ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op de muur van de voormalige synagoge in de Agnietenstraat is een gedenksteen aangebracht em ter hoogte van Plein 15 liggen drie Stolpersteine voor Samuel, Mietje en Suzanna.