BERLIN - Het gaat hard in nazi-Duitsland in de maanden maart en april 1945; hard voor de geallieerden die als een stoomwals door het Reich denderen, hard bergafwaarts voor het regime dat alle realiteitszin kwijt is. Op 19 maart vaardigt Hitler het zogenoemde Nerobevel uit; 'brand alles maar plat'. Op 22 maart meldt hij in de Führerbunker dat 'der Krieg aus ist' en kondigt hij zijn zelfmoord aan. En in de tussentijd moeten oude mannen en jongens van 16 jaar het gevecht in.

Terwijl de feiten aan het front elke dag een ander verhaal vertellen en de Duitse steden door de onophoudelijke geallieerde bombardementen in puin liggen, houden Hitler en de Duitse propaganda vast aan de mythe van een uiteindelijke overwinning: de Endsieg. Daarvoor is volgens propagandaminister Goebbels maar een ding nodig: rotsvast vertrouwen in de Fürher en alles wat hij beveelt. Overal waar de Duitsers nog verzet leveren, verschijnen grote leuzen op de muren. Die zogeheten 'Durchhalteparolen', moeten de soldaten en de bevolking aansporen door te vechten en desnoods het laatste offer te brengen. Want had de bevolking (een eufemisme voor een zorgvuldig samengesteld publiek) niet massaal 'Ja' geroepen tijdens Goebbels' rede in het Berliner Sportpalast op 18 februari 1943  'Wollt ihr den totalen Krieg?' 

Afbeelding

Alles in de strijd

De bevolking had daarvoor al een tijd eerder offers gebracht toen alle mannen van 16 tot 60 jaar die nog niet in dienst waren, werden opgeroepen voor de zogenoemde Volkssturm. Vanwege de grote verliezen aan het oostfront werd de behoefte aan nieuwe mankracht voor de strijd tegen de oprukkende Russen steeds groter. De nieuwe 'militairen' werden uitgerust met veelal verouderd of buitgemaakt wapentuig en de zogeheten Panzerfäuste, eenvoudig te produceren en door een man te gebruiken antitankwapens, Met het steeds dieper in Duitsland oprukken van de Amerikanen, kwamen de mannen van de Volkssturm ook in het westen van Duitsland in actie. Maar de krijgskansen konden de Volkssturmmänner, Hitlers Letztes Aufgebot, niet keren. 

Afbeelding

Een lid van de Volkssturm leert met een Panzerfaust om te gaan - foto en afbeelding: wikipedia

Verschroeide aarde

Reden voor Hitler om op 19 maart 1945 openlijk te twijfelen aan 'zijn' volk, als hij het zogenoemde 'Nerobevel' uitvaardigt, een verwijzing naar de Romeinse keizer Nero die volgens de overlevering tijdens de grote stadsbrand van Rome in het jaar 64 zou hebben toegekeken terwijl hij op zijn harp tokkelde. Diezelfde onverschilligheid lag verscholen in Hitlers bevel aan het terugtrekkende leger om alles te verwoesten wat de geallieerden zouden kunnen gebruiken, maar waarvan ook de eigen bevolking afhankelijk was.

Afbeelding

Voor de bühne - foto publiek domein 

Hitler zou bij die gelegenheid tegen zijn minister van bewapening en vertrouweling Albert Speer hebben gezegd dat de vernietiging alleen maar de zwakkelingen zou treffen; de 'ware Duitsers' zouden op dat moment toch al gevallen zijn in de strijd. Veel effect heeft dat bevel overigens niet gehad, zo stellen historici. Speer en ook het leger zelf gaven geen noemenswaardige uitvoering aan het bevel. Speer vond dat alles dat kon worden behouden ook moest worden behouden, voor de naoorlogse wederopbouw van Duitsland. Het opblazen van een tunnel onder het Landwehrkanaal in Belijn, waardoor de ondergrondse onder water werd gezet, wordt gezien als uitvloeisel van het Nerobevel. 

De dood van de Amerikaanse president Roosevelt op 12 april zorgt bij Hitler nog voor enige opwinding en, volgens Speer voor ongefundeerd optimisme, maar daar blijft het bij. 

Vernietigingsoorlog

Op 22 april krijgt Hitler in de afzondering van zijn ondergrondse schuilplaats in Berlijn een zenuwtoeval. Tegenover de verbouwereerde toehoorders zegt hij dat de oorlog voorbij is en dat het Duitse volk hem in de steek heeft gelaten; hij kondigt aan zelfmoord te zullen plegen. Voor zijn eigen volk geeft de Führer inmiddels geen stuiver meer. 

Afbeelding

Kindsoldaten die geluk hadden en krijgsgevangen zijn genomen, al realiseren de jongens op de rechterfoto zich dat nog niet- foto's publiek domein

Die maand wordt ook de lichting 1928-1929 opgeroepen. Jongens van 16 jaar en vaak nog jonger ook worden in een veel te groot uniform gehesen en naar het front gestuurd. Duitse soldaten die zich willen overgeven, worden door de eigen troepen doodgeschoten en soldaten die alleen worden aangetroffen worden in honderden gevallen zonder enige vorm van proces doodgeschoten of opgehangen door Hitlers gevreesde Feldpolizei  en de SS.

De baas van diezelfde SS, Heinrich Himmler, vaardigt op 3 april zijn beruchte Flaggenbefehl uit. Bij huizen waar de bewoners een witte vlag uit het raam hangen bij wijze van overgave, moeten alle mannelijke bewoners worden doodgeschoten.

Afbeelding
Leipzig 18 april 1945: Amerikaanse GI's trekken de stad binnen, met overal witte vlaggen uit de huizen. 

En zo gaat boven de grond alle dood en verwoesting door; Hitler laat zich niet meer zien.