OOSTERBEEK - Na de val van Duinkerken en met de Duitsers aan de voordeur is het voor de Britten alle hens aan dek. Burgerwachten worden gevormd en mannen die vrijgesteld zijn van dienst worden gevraagd voor de Local Defense Volunteers. Op 23 juli 1940 wordt officieel de Home Guard gevormd; een binnenlands vrijwilligersleger. Dad's Army.

Na Duinkerken deed de Britse regering een oproep voor vrijwilligers voor een op te richten officiële Home Defense, omdat op tal van plaatsen in het land spontaan burgerwachten werden opgericht en er dus dringend behoefte was aan een vorm van coördinatie. De respons was enorm. Er meldden zich in korte tijd zo'n anderhalf miljoen vrijwilligers en dat was veel meer dan de 15.000 man waarop werd gerekend.

Te veel mannen, te weinig wapens

En die mannen moesten allemaal worden voorzien van een uniform en wapens. Een hele klus die uiteindelijk met veel kunst en vliegwerk werd geklaard, al had lang niet iedere vrijwilliger een wapen. Bovendien waren die ook vaak verouderd, wat nou niet bepaald de indruk wekte van een slagvaardig en professioneel binnenlands leger. Desondanks bewees de Home Guard zijn nut, onder meer door het spotten van aanvallende Duitse vliegtuigen en het oppakken van neergeschoten Duitse piloten. Sterker: ze haalden zelf Duitsers neer:

Bovendien kwam de zichtbare aanwezigheid van een gewapende en geüniformeerde eenheid in de Britse dorpen het moreel onder de bevolking ten goede, al waren het gepensioneerden, bakkers, slagers en andere 'gewone' burgers met een wapen en een uniform in de kast. De bijnaam was er dan ook snel: 'Dad's Army'.

Home Guards in training - publiek domein 

Met het keren van de verhoudingen in de oorlog werd de Home Guard in 1944 overbodig en ontbonden.

En de Britten zouden de Britten niet zijn als ook dit stukje geschiedenis niet werd verfilmd. Tussen 1968 en 1977 maakte de BBC 80 afleveringen van Dad's Army die als Daar Komen de Schutters ook in Nederland op de buis werd gebracht. Over de belevenissen van Captain Mainwaring en zijn 'legertje'. In 2016 verscheen een gelijknamige speelfilm. De oorspronkelijke acteurs waren op dat moment vrijwel allemaal al overleden.