Op 3 oktober 1942 werden de Joodse werkkampen in Drenthe ontruimd. De Joodse dwangarbeiders en hun familieleden werden naar kamp Westerbork gebracht. Ook werden in die nacht veel Drentse Joden uit hun huizen gehaald tijdens razzia's.

In het kader van werkverschaffing verschenen in de jaren dertig van de twintigste eeuw in de provincie Drenthe verschillende werkkampen. "In de oorlog werden de werkkampen door de Duitsers gebruikt om de volwassen Joodse mannen naartoe te brengen en daar aan het werk te zetten", vertelt Dirk Mulder, oud-directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

"Een enkeling had misschien het gevoel dat het fout was, maar het algemene idee was dat de mannen herenigd werden met hun gezinnen." - Dirk Mulder

"Langzamerhand weten we meer over de vrij onbekende geschiedenis van de werkkampen", legt Mulder uit. "We weten nu dat het echt een stap is geweest in de vervolging van de Joden, en met name in het samenbrengen van de Joden in ons land. Dit gebeurde in 1942. Vrij snel nadat de nazi's beginnen met de deportaties, worden de werkkampen leeggehaald", vertelt Mulder.

Een overzicht van alle werkkampen in Drenthe.

Gezinshereniging

In kamp Westerbork komen niet alleen de mannen uit de werkkampen aan. Ook hun vrouwen en kinderen worden daar naartoe gebracht. In de herfst van 1942 kwamen er veel mensen naar Westerbork die eigenlijk direct werden gedeporteerd.

Lees ook: 'Met de Jodendeportatie werd een gat geslagen in de Daler gemeenschap'

Mulder denkt niet dat de Joden hun lot vermoedden. "Een enkeling had misschien het gevoel dat het fout was, maar het algemene idee was dat de mannen herenigd werden met hun gezinnen en in Oost-Europa verder aan het werk gingen in andere werkkampen. "De meeste mensen die in de herfst van 1942 werden gedeporteerd, kregen pas door dat het misging toen ze bij de gaskamers aankwamen", denkt Mulder.

De tekst gaat verder onder de foto

Het monument bij Kamp Kremboong (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

In totaal waren er meer dan veertig Joodse werkkampen in Nederland. In Drenthe is werkkamp Kremboong, bij Tiendeveen, nog goed te herkennen aan het monument dat erbij geplaatst is.

Kamp Westerbork kreeg begin 2019 een collectie over de Joodse werkkampen.