LONDEN - Eind juli 1940 neemt de Britse minister Lord Beaverbrook, verantwoordelijk voor de vliegtuigproductie, even buiten Londen een enorme inzamelloods in gebruik. In het kader van de War Effort worden hier oude aluminium potten en pannen verzameld. Pots and pans for Planes.

Die campagne ging op 12 juli 1940 van start en het resultaat overtrof alle verwachtingen. De Britse huisvrouwen leverden massaal hun oude pannen in, en menig Brits huishouden ging er later prat op , op die manier te hebben bijgedragen aan de bouw van onder meer de beroemde Britse Spitfires. 

https://youtu.be/aZDTXTWv-xk

Schroot en protheses

En de War Effort ging veel verder. Het BBC-programma Children's Hour deed een oproep aan jongeren om oud ijzer en schroot in te zamelen. De winnaars van de actie brachten 9 ton schroot bijeen. 

Afbeelding

De pannen stromen binnen - publiek domein 

En een andere bijzondere actie was die van Britse veteranen uit de Eerste Wereldoorlog en hun naasten die overbodig geworden protheses inleverden. Want dat die nog van pas zouden komen was wel duidelijk...