Pieter Hoekstra, de oprichter van de Stichting Urk in Oorlogstijd, heeft maandagavond de erepenning van de gemeente Urk gekregen. De penning werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie door burgemeester Pieter van Maaren. 

Met een smoes was Hoekstra naar het gemeentehuis gelokt en hem was verteld dat hij in pak moest komen. Hoekstra was blij en verrast. Hij ziet de erepenning als een mooie erkenning voor het werk dat hij samen met zijn collega's tot nog toe heeft kunnen verrichten.

De stichting, die tien jaar bestaat, houdt zich bezig met de geschiedenis van Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de website van Urk in Oorlogstijd kan je lezen, beleven en onderzoeken hoe Urkers de bezetting door Duitsland hebben doorstaan.