AALTEN - Een zeer bijzondere gift aan het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Jan Slomp heeft vandaag de persoonlijke bijbel van zijn vader Frits aan het museum overhandigd. Dominee Frits Slomp, in verzetskringen beter bekend als Frits de Zwerver, was samen met tante Riek uit Winterswijk de oprichter van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Deze verzetsorganisatie bood in de Tweede Wereldoorlog aan zo'n 300.000 onderduikers onderdak en voorzag ze van voedsel.

"Alstublieft." Met dit bescheiden gebaar overhandigde Jan Slomp de bijbel vrijdag aan Gerda Brethouwer van het Nationaal Onderduikmuseum. "We zijn ontzettend blij met dit voorwerp met een verhaal", zegt Brethouwer. "Een heel bijzonder verhaal. Het is de bijbel van Frederik Slomp, alias Frits de Zwerver, die heel belangrijk is geweest voor het onderduiken in Nederland."

Zie ook: Tante Riek, moeder van alle onderduikers

Met Bijbelteksten mensen oproepen tot verzet

"Mijn vader zocht in deze bijbel naar teksten, die hij gebruiken kon om de mensen te motiveren tot verzet", zegt Jan Slomp. Niemand had hem ooit eerder gevraagd of hij de bijbel van zijn vader nog in bezit had. En dat terwijl dit boek de inspiratie vormde voor dominee Slomps verzet tegen de Duitse bezetter. Er staan geen aantekeningen van zijn vader in de bijbel: "Hij schreef nooit in een bijbel. Mijn vader had eerbied voor de Heilige Schrift. Hij zou daar dus nooit met een pen in gaan strepen." 

Kijk hier naar de reportage. De tekst gaat daaronder verder:

Jan Slomp schenkt de bijbel van zijn vader graag aan het Onderduikmuseum. De zoon is goed doordrongen van de belangrijke rol die de Bijbel speelde in het organiseren van het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetter. "Niet alleen voor mijn vader. Voor een heleboel verzetsmensen speelde de Bijbel een grote rol. Die 300.000 mensen die zijn ondergedoken, die hebben een welkomhuis gevonden, omdat mensen zich lieten leiden door naastenliefde." 

Zie ook: De dood van een heldin, verzetstrijdster Tante Riek sterft in concentratiekamp Ravensbrück

Jan Slomp raadt het museum aan de bijbel opengeslagen tentoon te stellen. Op een bladzijde die zijn vader veel gebruikte om mensen ervan te overtuigen dat het goed was om in verzet te komen. "In Exodus 1 staat de tekst, waarin vroedvrouwen de bevelen van de Farao saboteren", vertelt zoon Jan.

Frits Slomp zocht dus in de bijbel naar passages, waarmee hij christenen kon uitleggen dat God het goed vond om in verzet te komen. Dat God het misschien zelfs wel een plicht vond. "Vandaar ook dat het groot gedenkboek van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers en knokploegen Het grote gebod heet."

Geheime communicatie via Bijbelteksten

Gerda Brethouwer vertelt dat Bijbelteksten ook vaak gebruikt werden door mensen in het verzet om in het geheim met elkaar te communiceren. "Dan zei je Jesaja 16, vers 3. Dan wisten mensen hoe laat het was en dat van hen verwacht werd dat er plek moest komen voor mensen die op de vlucht waren."

De bijbel van dominee Slomp is binnenkort voor het grote publiek te zien in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten.