'Er was oorlog in Nederland, maar ook in de kerk'. Treffender is nauwelijks uit te drukken hoe in de Tweede Wereldoorlog de gereformeerde kerk werd getroffen door grote verdeeldheid, die in 1944 leidde tot de stichting van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken. Hoe het kon gebeuren dat juist in oorlogstijd de kerkelijke verdeeldheid zo hoog kon oplopen, is het onderwerp in deze aflevering van Het Oversticht. Spil in de twist was de Kampense hoogleraar en predikant Klaas Schilder. Zijn jongste dochter, mevr. E. De Vries-Schilder uit Zwolle, vertelt hoe haar vader deze periode in zijn leven beleefde en hoe zij er zelf op terugkijkt. De heer Menninga, die de scheuring bewust meemaakte, vertelt hoe de vrijmaking in Kampen insloeg als een bom. De familie E. Vroom uit Zwolle maakte de vrijmaking eveneens mee, maar bleef gewoon Gereformeerd Synodaal. De Dalfser emeritus-predikant dr. Van Gurp, oud-leerling van Klaas Schilder, belicht de kerkrechtelijke aspecten van het conflict.