Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog moest een groot aantal Limburgers evacueren omdat zij in de vuurlinie woonden. Zij vonden onderdak in Drenthe, onder andere in Diever en Zuidlaren.

De ouders van Loek Bisschops woonden in Swalmen aan de Maas. Hun huis lag in de vuurlinie, aan de westzijde van de Maas lagen de geallieerden met hun geschut en in Swalmen de Duitsers.

Via het spoorwegstation in Brüggen even over de Duitse grens gingen honderden gezinnen in veewagens over Duits grondgebied naar het noorden van Nederland. Er werd alleen ’s nachts gereden omdat dit veiliger was. Van te voren was al bekend waar het gezin naar toe zou gaan. De Bisschoppen gingen naar mevrouw Haarsma die toen in Wapse woonde. Haar man was hoofd van de school geweest, maar hij was in 1943 al overleden. Het nieuwe schoolhoofd, Van de Werff woonde in bij mevrouw Haarsma.

De tekst gaat verder onder de foto
  

Wapse, Ten Darperweg 52 met Loek Bisschops in 1992. (Foto: Loek Bisschops)

Diaconessenziekenhuis

De kinderen Bisschops speelden al snel met kinderen van de overburen. Loek Bisschops was nog niet geboren. In zijn paspoort staat dat hij in Meppel ter wereld is gekomen, Lang nam hij dan ook aan dat zijn moeder in het Diaconessenziekenhuis is bevallen,  maar niets is minder waar.Tijdens een van zijn vakanties in Diever dook hij samen met hulp van Theo van Dieren van het Diaconessenziekenhuis in de archieven. Vanaf 1903 stonden hier alle patiënten en gebeurtenissen genoteerd. Maar, de naam Bisschops kwam niet voor als opgenomen patiënt in mei 1945.

 "Dus mijn moeder is niet opgenomen geweest! Hoe kan dat? Vergeten? Op mijn geboorte akte staat dat ik in het ziekenhuis van Meppel geboren ben!" - Loek Bisschops

Loek Bisschops ging op zoek naar meer informatie. Zo kwam hij in contact met onder meer: Stichting Oud Meppel; het archief van de gemeente Westerveld, waar Diever en Wapse bij horen. Pas toen hij een oproep deed in het "Weekblad van Diever en omstreken" kwamen er reacties. Binnen twee dagen kreeg hij telefoon uit Wapse met een eerste reactie, en nog een, en nog een! De informatie kwam in een stroomversnelling! Met die reacties kon Loek zijn persoonlijke geschiedenis recon­strueren. 

De bevalling

Zo'n drie maanden nadat de Bisschops in Wapse waren ondergebracht, kwam het moment van de bevalling. Dit gebeurde op 19 april 1945 midden in de nacht. Telefoon om de dokter te waarschuwen was er niet. Vervoer was er in die tijd ook niet. De heer Pook had een taxibedrijf, maar mocht alleen rijden met een vervoersontheffing van de burgemeester, huisarts of een geestelijke. Een fiets, als die niet door de Duitse bezet­ ter was gevorderd, was het enige vervoermiddel. Voor de hulp bij de bevalling moest er worden geïmproviseerd. Zo kwam Hendrikus Daalman de buurman die tegen­ over mevrouw Haarsma woonde helpen. Hen­drikus ging daarna terug naar huis, maar niet voor lang. 's Morgens in alle vroegte stond hij alweer aan de weg toen dorpsgenoot Ynze Oenema langs fietste. Hendrikus riep, ''Ynze waar ga jij al zo vroeg naar toe"? "Ik ga de dok­ter in Diever halen, mijn vrouw gaat bevallen". Hun dochter Thea, in het Drents Tettje, werd geboren. Dokter De Ruiter kwam en deed zijn werk. Toen vroeg Ynze of hij ook even bij Haarsma wilde gaan kijken want daar was 's nachts een jongen geboren. Dokter de Ruiter kwam terug en vertelde dat alles goed was met moeder en kind.

Twee kinderen

Er waren dus twee kinderen in Wapse op dezelfde  dag geboren. Thea in haar ouderlijk huis aan de Wapserauwen en Loek in het huis van mevrouw Haarsma. In het gemeentearchief van Diever is hierover niets te vinden. De Duitsers hadden in de oorlog het gemeentehuis van Diever in beslag genomen. Voor die tijd had men het gemeente archief nog net op tijd kunnen verstoppen. Het was in melkbussen gestopt en in de grond gegraven. Drie jaar na de bevrijding werden de melkbussen terug gevonden. Maar hoe zit dat nu met de aantekening in Loeks paspoort dat hij in Meppel is geboren? Diever, Wapse en omliggende dorpen werden op 12  april 1945 bevrijd.

Aangifte

In die tijd kwam het vaker voor dat een pas geboren kind niet meteen werd aangegeven. Vaak werd eerst afgewacht of de baby zou overleven, dit van ­wege de voedselschaarste. Als in het ergste geval de baby niet in leven zou blijven, dan begroef men zelf het lijkje in eigen tuin. Zo spaarde men de begrafeniskosten uit, geld was er immers niet. Zulke gebeurtenissen wer­den dan geheim gehouden. Hoe  het met ons is gelopen, valt niet meer te achterhalen. Mijn moeder, vader was op dat moment al vooruit naar Swalmen gereden om te kijken hoe zijn bedrijf uit de oorlog tevoorschijn was ge­komen, heeft gynaecoloog Ten Cate van het Diaconessenziekenhuis gevraagd of hij mij als evacué-kind wilde aangeven. En dat deed hij op 23 mei in het stadhuis te Meppel. L.H.A. Bisschops geboren om  8.00 uur in het Diaconessen ziekenhuis te Meppel op 20 mei 1945. Dat is dus de reden dat deze officiële gegevens op zijn geboorteakte staan en op al zijn legitimatiepapieren maar dat dit niet zijn echte geboortedag is. 

"Roermond en Swalmen waren al rond 2 maart bevrijd. De evacués konden vanuit het noorden terug naar Limburg. Ook voor mijn ouders werd het tijd om terug te keren naar Limburg, maar ze hadden mij kennelijk nog steeds niet aangegeven bij de burgerlijke stand op een gemeentehuis." - Loek Bisschops

Doop

Loek is vervolgens gedoopt op 24 mei 1945 in de Sint Stephanuskerk in Meppel.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Doopbewijs en aangifte burgerlijke stand (foto: Loek Bisschops)

Bij de voorbereiding hiervan kwam men toen waarschijnlijk tot de conclusie dat er nog geen aangifte van de geboorte was gedaan bij de Burgerlijke Stand. Dat had binnen drie dagen moeten gebeuren en dat is toen direct ter plaatse in Meppel geregeld op 23 mei. Rekening houdend met de verplichting om dit binnen drie dagen te doen, kom je uit op 20 mei. Probleem opgelost.

 "De realiteit is dat ik op 19 april 1945 te Wapse in de gemeente Diever ben geboren, maar dat in al mijn papieren staat dat ik geboren ben op 20 mei 1945 in Meppel! Waarschijnlijk ben ik daarmee de enige Limburger die tweemaal per jaar jarig is."  - Loek Bisschops