ACHTERVELD - Op 22 april 1945 vaardigt de Britse bevelhebber Montgomery de order uit dat alle vijandelijkheden in het westen van Nederland moeten stoppen en dat de frontlijn van dat moment, onder meer met de door de Duitsers in gebruik genomen Grebbelinie, de scheidslijn wordt tussen Duitsers en geallieerden.

Aanleiding voor de maatregel is de schrijnende voedselsituatie in West-Nederland en een dreigement van Reichskommissar Seyss-Inquart om bij verdere militaire acties van de geallieerden over te gaan tot grootschalige inundaties in het westen. Tegelijkertijd laat Seyss-Inquart weten open te staan voor voedselhulp door de geallieerden en bereid te zijn de onderdrukking van de bevolking te verlichten. En mocht Duitsland de strijd staken; dan is hij klaar voor een overgave.

Geallieerd voedseltransport op weg naar het hongerende westen - publiek domein

Een week later beginnen besprekingen over structurele voedselhulp voor het westen van Nederland die resulteren in het zogenoemde Akkoord van Achterveld. Het akkoord bepaalde dat het hele Nederlandse luchtruim werd opengesteld voor geallieerde vliegtuigen om voedseldroppings uit te voeren, de zogeheten Operatie Manna (foto boven artikel). De voedseltransporten over de weg, die al sinds begin april sporadisch plaatsvonden met goedvinden van Seyss Inquart, werden uitgebreid tot dagelijkse transporten van zo'n 1000 ton per dag vanuit de hoek Wageningen-Rhenen. 

Meer lezen over de Tweede Wereldoorlog in Gelderland en daarbuiten: 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020