HARFSEN - Het is misschien wel het meest romantische gegeven uit de Tweede Wereldoorlog ware het niet dat de werkelijkheid zo gruwelijk is. Twee jonge mensen die in elkaars armen sterven . Op 14 oktober 1944 komen verzetsman Ynze Dikkerboom en zijn vriendin Tine van Heesch om het leven in een ondergrondse schuilplaats in de bossen bij Harfsen. Hij is er van overtuigd dat de Duitsers hem nooit zullen vinden en als ze hem vinden zullen ze hem niet zomaar in handen krijgen. Als de stoffelijke overschotten worden geborgen heeft de verzetsman een pistool in zijn hand.

De geboren Fries en zijn Arnhemse vriendin zijn  lid van de knokploeg Harfsen-Gorssel. Dikkerboom, zoon van een Friese aannemer,  weet aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen en vlucht naar zus in Zutphen. Hij duikt onder in Harfsen en gaat  aan het werk als boerenknecht. Voor het verzet brengt hij neergeschoten geallieerde piloten naar onderduikadressen, is hij betrokken bij de dropping van wapens voor het verzet en repareert hij radio’s.

Bouw van 'Het Hol'

Samen met een makker uit het verzet bouwt hij een ondergronds schuilhol  in het bos bij Harfsen. De ruimte heeft drie kamers, waarvan de laatste kunstig verstop is achter een tussenwand.  In die ruimte liggen onder meer wapens opgeslagen.

Op 14 oktober 1944 vallen  enkele tientallen SD’ers, SS’ers en Landwachters een nabijgelegen boerderij binnen, waar ze 13 onderduikers oppakken. Ze zijn verraden  En dat geldt ook voor de locatie van 'het Hol' waar Dikkerboom en een kameraad zich verschuilen. Tine gaat naar het hol om de twee te waarschuwen. De andere verzetsman slaat op de vlucht maar Ynze en Tine trekken zich terug in het geheime compartiment, ervan overtuigd dat ze nooit gevonden zullen worden. . En dat klopt, de geheime kamer wordt niet gevonden maar de Duitsers zijn zo gefrustreerd dat ze enkele handgranaten naar binnen gooien om het hol te vernielen. Ynze en Tine komen daarbij om het leven. Hun lichamen worden geborgen, ze liggen in elkaars armen, Ynze met een pistool in zijn hand. 

Schuilplaats wordt graf

De plek waar ze sterven wordt  ook hun laatste rustplaats. Op 13 oktober 1945, een jaar na de noodlottige gebeurtenissen, wordten hun stoffelijke resten begraven op de plaats waar ze om het leven kwamen.