MAURIK - Het is in de eerste weken van februari 1945 flink spannend voor de inwoners van Maurik, Lienden en Eck en Wiel. Het gebied is overstroomt en er zit niks anders op dan op zolder te gaan zitten, tot het water weer gezakt is. Even lijkt de dijk van het in aanbouw zijnde Amsterdam-Rijnkanaal het te begeven, maar die houdt het gelukkig. Toch komt ook het gebied ten noorden van Tiel komt uiteindelijk onder water te staan, doordat er meer water is dan de Linge kan afvoeren en kwelwater dat onder de dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal door komt. Op 23 februari is het gevaar van het water geweken.