AERDENHOUT - Nederland houdt vandaag in Den Haag weer de nationale Veteranendag. Een officieel evenement dat voor het eerst werd gehouden in 2005 en zich richt op alle veteranen die zich voor Nederland hebben ingezet; tijdens de oorlog, latere conflicten en vredesmissies. De landelijke Veteranendag wordt gehouden in Den Haag in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, en er zijn ook lokale en regionale initiatieven. De roots van wat tegenwoordig de Veteranendag heet, liggen in 1945, toen de De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, werd opgericht. Een stukje zelfzorg.

Want na de bevrijding was de aandacht voor de veteranen en de nabestaanden van gesneuvelde militairen niet om over naar huis te schijven. Uiteraard was er zorg voor Nederlandse oorlogsgewonden en dat gebeurde in Huize Kareol in Aerdenhout; een herstellings- en revalidatieoord voor Nederlandse militaire oorlogsgewonden. Vanwege het gevoelde gebrek aan aandacht waren het de bewoners van Huize Kareol zelf die op 26 augustus 1945 de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers ( BNMO,) oprichtten.

Een beeld van de dagelijkse gang van zaken in Kareol:

Doel van de organisatie was het in raad en daad bijstaan van de revaliderende militairen en de nabestaanden van gesneuvelde militairen. Een inzamelingsactie in de jaren '50 leverde voldoende geld op om in Doorn een grondstuk aan te kopen voor de bouw van een woonoord voor gehandicapte militairen; het BNMO-Woonoord.

Zorg en emancipatie

De doelstelling van de bond verbreedde zich naar de zogeheten dienstslachtoffers, dus militairen die niet door oorlogsgeweld in de problemen waren gekomen. Begin jaren 80 zette de Bond een nazorgcentrum op dat het woonoord verving. er kwamen appartementen, hotelvoorzieningen en ruimtes voor sport. De begeleiding werd uitgebreid met onder meer fysiotherapie en er was ruimte voor zaken als creatieve therapie en begeleid lotgenotencontact. Allemaal bedoeld om het herstelproces te ondersteunen. Op die manier leverde de BNMO een belangrijke impuls aan de gehandicaptensport. 

Tegenwoordig is er een nauwe samenwerking tussen de bond, het ministerie van Defensie en het Nederlandse Veteraneninstituut. In 1970 werd een speciaal fonds opgericht voor de werving van middelen voor aangepaste voorzieningen en rehabilitatieprogramma's. Deze Stichting Fondsenwerving Militaire Organisaties heet sinds 2007 het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg, kortweg het vfonds.

Meer over de landelijke Veteranendag.