Hevige gevechten in en rondom Heino, bericht men vanaf het front. Jonge fanatieke Duitsers van de Hermann Goering Divisie zijn vastbesloten stand te houden in deze strategische plaats in het hart van Salland.

De toegangswegen zijn versperd. Na hevige beschietingen vallen Canadese infanteristen ondersteund door tanks het dorp frontaal aan. De Duitsers bieden stevig weerstand. Ze beschieten de Canadezen onder meer vanuit beide kerktorens. Er volgt zelfs een tegenaanval met drie tanks, die door de Canadese artillerie wordt verijdeld. Tegen de avond is het dorp bevrijd.

Het strijdtoneel verplaatst zich naar het Overijssels kanaal. Over de restanten van de opgeblazen Ganzepanbrug trekken de Canadezen het kanaal over, waar zij een bruggenhoofd vormen. De genie start dadelijk met de reparatie van de brug. Bij het vallen van de avond ondernemen de Duitsers een krachtige tegenaanval. Ze krijgen daarbij steun van tanks en artillerie. Overal breken gevechten uit. De Duitsers komen zo dichtbij dat ze handgranaten in de Canadese stellingen kunnen gooien. Zelfs het Canadese hoofdkwartier komt onder vuur te liggen.

Met antitankwapens en mortiervuur slaan de bevrijders de aanval af. Het nachtelijk gevecht wordt in het voordeel van de Canadezen beslecht na de aanvoer van zwaardere wapens over de beschadigde brug.

Gijzelaars

Intussen is er van feeststemming in het bevrijde Heino nog geen sprake. De bevolking zit in spanning over het lot van de 65 gijzelaars, die als represaille voor een verzetsactie op 11 april richting Zwolle zijn afgevoerd. De mannen vrezen voor hun leven. Gelukkig kunnen ze op 14 april ongedeerd huiswaarts terugkeren. Heino viert eindelijk feest.

Bekijk hier het bevrijdingsjournaal (12 april 1945) met Joël Stoppels: