Het Drents Archief heeft nieuwe archiefstukken openbaar gemaakt. Het zijn documenten die eerder niet of nauwelijks mochten worden ingezien. Het zijn stukken uit 1946, met vooral veel informatie over de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw.

Elk jaar wordt er weer een klein stukje van het archief onthuld. Dit jaar zijn het vooral stukken uit 1946. Het archief van 1947 mag nog niet geopenbaard worden. "Vanwege de archiefwet zijn er stukken die niet vrij gegeven mogen worden. Dat heeft te maken met privacy en soms ook veiligheidsredenen", zegt Joke Wolff van het archief. "Volgend jaar is 1947 aan de beurt."

HARK

Na de bevrijding was het Rode Kruis een van de organisaties die zich inzette voor de wederopbouw van het land. Hiervoor richtten zij de nationale Hulpactie Roode Kruis op, afgekort HARK. "Elke gemeente had zijn eigen HARK-comité. Zij gingen goederen inzamelen als textiel, kleding, huisraad voor bijvoorbeeld Limburg. Daar was de nood hoog."

Drentse bakkers verzamelden bijvoorbeeld bakkersspullen voor Limburg. Middels een revue werden nog meer spullen ingezameld voor het goede doel. De HARK trad op in vele Drentse Dorpen. Opmerkelijk is de inzameling van katten. De bedoeling was om katten te sturen naar gebieden waar een muizenplaag aan de gang was. Of de kattenactie uiteindelijk geslaagd is, is in de stukken niet terug te vinden.

Raadplegen van de archiefstukken

Wie de originele stukken wil bekijken zal langs moeten gaan bij het Drents Archief.