Het Memory Museum in Nijverdal is na een verbouwing van een jaar opnieuw geopend. Nieuw is de tentoonstelling van het Rode Kruis.

De uitbreiding van het museum bestaat uit een nieuwe entree, een tweetal leslokalen voor educatieve doeleinden, een debatruimte en een nieuwe expositieruimte waarvoor het museum nog een invulling zocht. Het verleden met het heden verbinden was daarbij een belangrijk gegeven.

 Het museum vond deze in een samenwerking met de Twentse afdeling van het Rode Kruis. Op de bovenverdieping van het nieuwe gedeelte is een expositie ingericht over het heden, verleden en de toekomst van het Rode Kruis. 

Dilemma's

"Iedereen kent het Rode kruis, en wordt als vanzelfsprekend ervaren. Maar dat is het niet", zegt districtsvoorzitter van het Rode Kruis Twente Hans Kok. "Zo helpt het Rode Kruis vriend en vijand, wij maken geen onderscheid, dat is een thema dat aan bod komt in de expositie. Daarom past dit ook zo goed bij het Memory Museum", zegt Kok.

 

 Het publiek krijgt naast een stukje informatie over het Rode Kruis ook een aantal dilemma's voorgeschoteld. "Het zijn keuzes waar je niet honderd procent een goed antwoord op kunt geven. Maar je bent wel verantwoordelijk voor die keuze. De vraag is: Wat doe jij dan?", zegt Hans Kok.

In de oorlog had Nederland de noodhulp van het Rode Kruis hard nodig, nu is dat niet meer aan de orde. "Maar elders in de wereld is nog steeds noodhulp nodig. Ook in Nederland zijn 35.500 mensen die hier niet mogen blijven, die hebben ook noodhulp nodig. Het Rode Kruis helpt. Altijd.", zegt Hans Kok.

 Burgerschap

Het Memory museum wil met de uitbreiding samen met het onderwijsveld een lespakket ontwikkelen in het kader van het nieuwe vak 'burgerschap'. "Wij kunnen met onze nieuwe leslokalen daar een centrale en faciliterende rol in spelen", zegt voorzitter Hans van Overbeeke van het Memory museum.

 Het vernieuwde museum is eind oktober heropend door minister Arie Slob, commissaris van de Koning Andries Heidema en leerlingen uit het voortgezet- en basisonderwijs.