VORDEN - Anton Mussert blijft gedurende de oorlog hopen dat hij meer formele macht zal krijgen en hij echt de leider van het Nederlandse volk zal worden, in plaats van dat Seyss-Inquart de baas is. Ter voorbereiding van een eventuele toekomstige overname van de macht door de NSB krijgt Mussert in januari 1943 toestemming om een soort schaduwkabinet te beginnen. Dat ‘kabinet’ gaat op 1 februari 1943 van start, met daarin ook een Gelderse minister.

Eigenlijk heet het schaduwkabinet de Secretarie van Staat en de ministers zijn eigenlijk geen ministers maar gemachtigden en meer dan zich weinig effectief bezighouden met benoemingen en beleid mogen ze niet.

Het Gelderse lid van dit NSB-gezelschap is Folkert Posthuma, hij is Gemachtigde voor Landbouw en Visserij en woont in Vorden. Posthuma, die in Wageningen gestudeerd heeft, is tijdens de Eerste Wereldoorlog als minister verantwoordelijk voor de voedseldistributie. In juni 1943 wordt hij vanwege zijn lidmaatschap van Musserts schaduwkabinet door het verzet vermoord.